-
Iværksætterselskab

 

-

Stiftelse af Iværksætterselskab (IVS)

Ved revisionen af selskabsloven er indført en ny type anpartsselskab – et Iværksætterselskab (IVS).

Et iværksætterselskab behandles i mange henseender fuldstændig som et ApS, men adskiller sig fra et ApS på følgende punkter:

1) Kapitalen i et iværksætterselskab skal mindst være 1 kr. til forskel fra kaptalen i et ApS, der skal være mindst 50.000 kr. (fra 1.1.2014).

2) Kapitalkravet skal i stedet opfyldes gennem en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud.

3) Et IVS kan ikke udbetale udbytte før kapitalgrundlaget mindst udgør kr. 50.000.

4) Kapitalen kan kun indskydes kontant i et iværksætterselskab.

Det grundlæggende princip om forsvarligt kapitalberedskab finder også anvendelse på et iværksætterselskab.

 

Når man skal stifte et iværksætterselskab, skal man kunne svare på følgende:

1) Navnet på det nye iværksætterselskab.

2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af IVS 'et.

3) Selskabets adresse.

4) Selskabets formål.

5) Hvem skal være revisor for IVS 'et?

6) Hvem skal være i IVS 'ets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?).

7) Regnskabsår for IVS 'ets (hvilken regnskabsperiode ønskes?).

8) Kapitalforhold for IVS 'et (hvor mange penge vil man skyde ind?).

 

Overvej om du selv vil stå for stiftelsen af IVS 'et - eller om du vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

SelskabsAdvokaterne kan hjælpe dig med stiftelsen af et iværksætterselskab – alternativt kan du købe en skabelon på et stiftelsesdokument på www.dokumenter.dk.

-